Legatansøgning

Frelsens Hær kan i specielle situationer yde hjælp via et legat, det gælder

(bemærk venligst, at der ikke ydes legat til ferie, efterskole-eller højskoleophold.)

Ekspeditionstiden er cirka 14-21 hverdage

Som udgangspunkt ydes der kun legat en gang.

Ansøgning sendes via nedenstående skema.

Alle spørgsmål skal besvares, er en indtægt eller udgift ikke relevant skal du taste 0

Er det Julehjælp du ønsker at søge skal det gøres via www.fhjulehjaelp.dk

Stamoplysninger

Budget Indtægter (Pr. måned)

Budget Udgifter (Pr. måned)