Legatansøgning

Frelsens Hær kan i akut opståede nødsituationer yde et legat. Ansøgning sendes via nedenstående skema.
(bemærk venligst, at der ikke ydes legat til ferie, efterskole-eller højskoleophold.)

Alle spørgsmål skal besvares, er en indtægt eller udgift ikke relevant skal du taste 0

Vores ekspeditionstid er på nuværende tidspunkt 14-21 hverdage

Er det Julehjælp du ønsker at søge skal det gøres via www.fhjulehjaelp.dk

Alle ansøgninger bliver gennemlæst og så vidt muligt besvaret. Bevilgede legater kommer til udbetaling d. 15.4.2020

Stamoplysninger

Budget Indtægter (Pr. måned)

Budget Udgifter (Pr. måned)