Legatansøgning

Frelsens Hær kan i akut opståede nødsituationer yde et legat. Ansøgning sendes via nedenstående skema.
(bemærk venligst, at der ikke ydes legat til ferie, efterskole-eller højskoleophold.)

Alle spørgsmål skal besvares, er en indtægt eller udgift ikke relevant skal du taste 0

Vores ekspeditionstid er på nuværende tidspunkt 14-21 hverdage

Er det Julehjælp du ønsker at søge skal det gøres via www.fhjulehjaelp.dk

Stamoplysninger

Budget Indtægter (Pr. måned)

Budget Udgifter (Pr. måned)